Реновират училищата на над 17 000 деца с европари 04.07 | 10:54

Над 32.6 млн. лева по ПРСР ще бъдат вложени в сградите

От iNews.bg

Още 22 общински средни и основни училища, както и професионални гимназии, ще бъдат обновени по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Допълнителните средства, които ще бъдат инвестирани в училищата в селските райони, са в размер на 17 767 757 лв. Общият размер на бюджета по втория прием за този тип дейности е увеличен на 32 622 126 лв., с които ще бъдат реновирани общо 40 училища.

Целта е да се даде възможност на всички общини, подали проектни предложения, да получат подпомагане по Програмата. По този начин над 17 000 ученици ще имат възможност да провеждат обучението си в обновена и приветлива образователна инфраструктура.

Водещи

Най-четени