Държавата отпуска еднократна помощ за 45 хиляди първолаци 25.06 | 15:01

Дава им по 250 лева

От Мая Александрова

45 хиляди първокласници ще получат помощ от 250 лв. в началото на новата учебна година. Парите са еднократна целева помощ за учениците, записани в първи клас на държавно или общинско училище.

Средствата са за покриване на част от разходите им в началото на учебната година. От тези пари се очаква да се възползват около 45 хиляди деца, чиито семейства отговарят на условията за социално подпомагане.

Правителственото решение предвижда целевата помощ да се предоставя без подоходен тест за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства.

Водещи

Най-четени