Районните кметове няма да бъдат избирани пряко 13.12 | 17:42

Не гражданите, а кметовете на общините ще правят избора

От Нели Минчева

Парламентът реши районните кметове в София, Пловдив и Варна да не бъдат избирани пряко от гражданите, а да бъдат назначавани от кметовете на общината. Това стана при приемането на предмета на Изборния кодекс, описан в член първи.

Депутатите решиха този кодекс да определя организацията и реда за произвеждане на избори за народни представители, президент и вицепрезидент, членове на Европейския парламент (ЕП), общински съветници, кметове на общини и кметства, както и условията за избирането им.

С кодекса се определят и условията и реда за попълване на мандати при предсрочно прекратяване на пълномощията на народен представител, член на Европейския парламент, общински съветник, както и на кмет на община и кметство.

"За" текста гласуваха 104 народни представители, "против" бяха 48, а шест се "въздържаха".

Водещи

Най-четени