Швейцарци излизат на протест, за да опазят българските гори 16.03 | 18:16

Исканията са за разширение на съществуващите защитени зони и територии в България

От Беатрис Николoва

Швейцарската неправителствена организация (НПО) WWF, специализирана в областта на обществените поръчки, свързани с управлението на защитените територии, организира митинги в 8 града в страната -  София, Пловдив, Русе, Стара Загора, Сливен и Враца. Очаква се в следващите дни да се присъединят и други градове.

Протестите са насрочени за сряда (18.03.15 г.) Исканията са за разширение на съществуващите защитени зони и територии у нас. В тях са включени и 11-те природни, 3-те национални парка и безброй защитените местности, резервати, природни забележителности и поддържащи резервати.

Макар, че България е рекордьор в регистъра със защитени зони (Натура 2000) с почти 35% и над 40 000 кв. км., продължава натискът за тяхното увеличение, с цел усвояване на еврофондове. От организацията търсят отговор на въпроса: "Страната от неправителствени чужди организации с непрозрачно финансиране ли се управлява или от конституционни избрани институции".

По правило в защитените зони са включени най-добрите възможни места за развитие на туризма, балнеологията, СПА центрове. Към организаторите от WWF се присъединява и коалицията "За да остане природа в България" известна с яростното си противопоставяне на развитието на зимния туризъм.

Ще участват и представители на партия "Зелените". Те въпреки непрекъснатите скандали, които създават свързани с опазването на околната среда и мащабното медиино отразяване, на последните парламентарни избори получиха само 0.6% от гласовете на избирателите.

Съвсем скоро ще стартира и национална петиция в защита на "защитените" територии – резервати, национални и природни паркове.

В обръщението на природозащитниците към гражданите се казва:

"Човечеството опазва най-забележителната природа и пейзаж чрез защитените територии. Те заемат 16% от площта на Европейския съюз, но едва 5,5% от територията на България. Нашите защитени територии са източник на питейни води за половината от българското население и основно място за образование на открито и отдих. 2015 г. е ключова за бъдещето на защитените територии - трябва да се приемат техните планове за управление. В Пирин и другите национални паркове се планира сеч, лов и строителство.

Вековните гори в природните паркове Странджа, Българка, Беласица, Сините камъни и др. безмилостно са изсичани. Резерватите са оставени без охрана, а дирекциите на парковете - без средства. Десетки предложения за нови защитените територии (в Западен Балкан, Родопите, Черноморието и др.) застояват в Министерство на околната среда и водите. Всичко това прави тези територии защитени само на хартия и унищожава потенциала им за устойчиво местно и регионално развитие.

Ние, долуподписаните граждани, сме силно притеснени за общонационалното ни природно богатство. Затова настояваме да се предприемат до края на 2015 следните мерки:

 

Да се запазят всички вековни гори, да се забранят всякакви сечи в националните паркове, а ползването на дървесина от другите защитени територии и защитени зони от Натура 2000 да става само след горска сертификация.

Да се забрани новото строителство в защитените територии, ако не е свързано с традиционно ползване на земеделски земи и гори. Да се забрани отдаването на нови територии в националните паркове на концесия.

Да не се допуска лов в националните паркове. Да се премахнат ловните огради в останалите защитени територии.

Да се увеличат ресурсите за опазване на природата: да се удвои бюджетът за защитени територии и да се назначи охрана на всички резервати и паркове.

Да се запазят националните паркове свободни от моторни превозни средства, АТВ, моторни шейни, моторни летателни средства, освен при спасителни акции и охрана на парка".

Водещи