Държавата обяви 260 училища и детски градини за защитени 21.11 | 14:17

Средищните за настоящата учебна година ще бъдат 990

От iNews.bg

Правителството одобри Списъка със защитени детски градини и защитени училища за учебната 2018/2019 година. Общо 260 са образователните институции, включени в него - 100 защитени детски градини и части от детски градини, които се намират в 100 населени места на 25 области, и 160 защитени училища, разположени в 106 общини на 26 области.

Списъкът е изготвен в резултат на мотивирани предложения на кметовете на общините след решения на общинските съвети, извършени проверки от регионалните управления на образованието и на анализ на информацията от информационните карти на детските градини и училищата в страната.

Включените в Списъка детски градини и училища отговарят на критериите за статут на защитени, тъй като децата и учениците нямат възможност да се обучават в най-близката детска градина или училище, или ще трябва да изминават повече от допустимите километри, за да пътуват до най-близките.

Поради несъответствие с критериите за защитени училища от Списъка, приет на 14 декември 2017 година, отпадат 10 защитени детски градини и части от детски градини.

Паралелно с това кабинетът прие и актуализиран Списък на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2018/2019 година. След промяната общият брой на средищните детски градини, части от детски градини и училища, включени в Списъка, става 990 в 660 населени места.

Включени са 29 нови детски градини и части от детски градини и 4 нови училища, които отговарят на критериите и условията за получаване на статут на средищни. От Списъка отпадат 57 средищни институции, в това число 20 училища и 37 детски градини или части от детски градини, поради оптимизация на училищната мрежа и липса на минималния брой от 10 ученика или 4 деца, които пътуват от други населени места.

Общият брой на децата в новите средищни детски градини, включително части от детски градини, е 1 971, а пътуващите деца в задължителна предучилищна възраст са 163. Броят на учениците в четирите нови средищни училища е 487, а пътуващи до 16-годишна възраст ученици са 72.

Промените в Списъка са извършени по мотивирано предложение на кметовете на общините и след извършена проверка от регионалните управления на образованието. Децата и учениците, които са от населени места без детска градина и училище, се обучават в други съгласно разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование с осигурен от съответните общини безплатен транспорт до детската градина или училище.

Водещи