Служители на затворите заплашват с жива пред Резиденция Бояна 19.03 | 13:53

В момента се подготвя писмо до председателите на ЕС и ЕК

От iNews.bg

Служители на затворите и арестите се канят с жива пред Резиденция Бояна да

протестират в търсене на вниманието на европейските институции, медиите и

международната общност с лозунги на английски призоваващи управляващите към

решаване на споделените проблеми. В Софийска община са входирани

уведомителни писма и организаторите от Синдикат на служителите в затворите в

България чакат разрешение за провеждане на протеста на 26 март, понеделник, от

12.00 часа на паркинга пред Резиденция Бояна. В момента се подготвя писмо до

председателите на ЕС и ЕК, еврокомисарят по правосъдие, правата на

потребителите и равенство на половете Вера Юрова, всички участници на

Конференцията за създаване на европейския прокурор (ЕРРО) на 26 март в София,

Евроюст, Олаф, Европол и представителите на страните членки на ЕС в България.

Паралелно с това от няколко дни върви и подписка на служители с искане

държавните институции да не остават безучастни свидетели на социалното

напрежение в затворите и за предприемане на незабавни действия, с които да се

гарантира възстановяването на социалната справедливост в Сектор "Сигурност".

Подписката ще бъде отворена до 21 март, след което ще бъде внесена от 50-на

членове на синдикални дружества в Министерски съвет, Министерството на

правосъдието, Народното събрание и изпратена до Вера Йоурова, комисар на ЕС по

въпросите на правосъдието, потребителите и равенството между половете.

Синдикат на служителите в затворите в България иска изравняване на

възнагражденията на служителите в двете дирекции с останалите служби в сектора

за сигурност, увеличаване на броя на служителите и подобряване на условията на

труд.

Водещи

Най-четени