Агенцията по геодезия няма да приема заявления между 2 и 11 януари 24.12 | 10:19

През това време ще се извършва инвентаризация, всичко останали услуги ще са достъпни

От iNews.bg

Агенцията по геодезия, картография и кадастър ще извърши инвентаризация в териториалните си звена без да прекъсва предоставянето на услуги на гражданите

От 2 до 11 януари 2019-та година Агенцията по геодезия, картография и кадастър ще извърши инвентаризация в Службите си в страната. По време на инвентаризацията няма да бъде прекъсвано предоставянето на услуги на гражданите и гише "Получаване" във всички СГКК ще работи. В този период няма да се приемат само заявления за предоставяне на услуги в приемните на Агенцията.

Приемането на заявления по електронен път чрез Кадастрално–административната информационна система на АГКК също ще продължи да се осъществява постоянно и без прекъсване.

Службите по геодезия, картография и кадастър в страната ще създадат необходимата организация за обезпечаване непрекъснатата работа на звената от 9.00 до 17.30 часа, за да имат възможност гражданите, ведомствата и юридическите лица да получават документи (скици, схеми, скици-проекти и удостоверения) по заявените от тях и изпълнени услуги.

Периодът на инвентаризация в АГКК е съобразен с това, че по същото време инвентаризация се провежда и в съдилищата и службите по вписвания при Агенция по вписванията, а като резултат от това, частните и държавни съдебни изпълнители, и нотариусите, също ограничават своята дейност.

В този период данъчните служби също намаляват обема на работата по издаване на данъчни оценки за недвижимите имоти.

Водещи

Най-четени