Наказват отсъстващите без причина депутати 05.11 | 13:14

Режат две трети от дневните им възнаграждения

От Десислава Маданска

При прекратяване на заседание на Народното събрание заради липса на кворум депутатите, които не са се явили на работа по неоснователни причини, ще бъдат лишени от две трети от дневното си възнаграждение. Това решиха народните представители, като приеха промени в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

Досега санкция имаше само за отсъстващи по неуважителни причини депутати, които не са участвали в регистрацията в началото на пленарното заседание.

Парламентът реши Народното събрание да не поема повече от една трета от допълнителните разходи на даден народен представител при неоправдано отсъствие от 3 поредни или общо 5 пленарни заседания за съответния месец. 

Според останалите приети промени Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения ще осъществява парламентарно и гражданско наблюдение върху дейността на държавните регулаторни органи. Също така ще организира публични обсъждания по важни проблеми, свързани с осъществяване на функциите на тези органи.

Водещи

Най-четени