Силовите министерства и службите обсъдиха мерки за борба с тероризма 05.01 | 17:52

Повод за заседанието на Националния щаб е началото на европредседателството

От iNews.bg

Работното съвещание на Националния щаб за управление на силите и средствата за противодействие на тероризма се проведе днес под председателството на вътрешния министър Валентин Радев. На срещата присъстваха представители на ръководството и на министерствата на отбраната, на правосъдието, на здравеопазването, на транспорта, на ДАНС, НСО, НРС, Служба "Военна информация", секретарят на Съвета по сигурността при Министерски съвет.

В рамките на заседанието бе направен анализ и оценка на обстановката, свързана с евентуална терористична заплаха към страната в периода на Председателството на Съвета на ЕС от България. Участниците в заседанието взеха решение да бъде повишена степента на готовност за реагиране като се приведат в действие специфични мерки за сигурност за структурите на МВР и МО, а Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на здравеопазването и Министерството на земеделието, храните и горите да набележат и предприемат специфични мерки за подпомагане превантивната дейност на МО и МВР. Решено бе посочените ведомства да изпълняват дейностите, предвидени за съответната степен на реагиране, а контролът по изпълнението им е възложен на началника на отбраната - за МО и на главния секретар – за МВР.

Съгласно Закона за противедействие на тероризма за свикването и решенията на Националния оперативен щаб са уведомени председателят на Народното събрание, президентът и министър-председателят.

Водещи

Най-четени