Променят критерии за категоризация на населените места 14.12 | 16:30

Промяната се налага заради появили се несъответствия в процеса на категоризиране на някои общини

От Деляна Петкова

Правителството определи нови критерии за категоризиране на общините, районите, кметствата и населените места. Това стана ясно след заседанието на Министерския съвет, което днес се провежда в Пловдив, съобщава пресцентъра на правителството.

Промяната се налага заради появили се несъответствия в процеса на категоризиране на някои общини и населени места през последните години. Част от показателите няма да окажат влияние или то ще бъде съвсем слабо върху категоризацията, а напрактика те вече са изчерпали своя организационен потенциал.

В методиката за категоризиране на административно-териториалните и териториалните единици е предвидено на 10 години след проведено преброяване на населението и жилищния фонд да се извършва ново категоризиране на всички общини и населени места.

През 2011 година година беше проведено преброяване, а с оглед и на неблагоприятните констатации по отношение на някои показатели за категоризиране, е взето решение за промени в набора от критерии и показатели, утвърдени с РМС 710/2003.

Основание за извършването на тези промени дават и променените икономически и социални условия в страната, значително нарасналите възможности на Националния статистически институт (НСИ) и други държавни институции за предоставяне на достоверна и поддържана в актуално състояние информация, която да характеризира по-пълно тенденциите в развитието на общините и населените места. 

Водещи

Най-четени