Общините поемат основната роля по разпределението на социалните помощи 02.10 | 17:22

Реформата предвижда държавата да прехвърли тази отговорност на кметствата

От iNews.bg

Общините ще имат основна роля за реализирането на реформата в областта на социалните услуги. Това заяви министърът на труда и социалната политика Бисер Петков по време на участието си в XIII-та годишна среща на местните власти, организирана от Националното сдружение на общините в Република България. По време на изказването си той очерта ролята на местните власти като основен доставчик на социални услуги, която се предвижда в подготвяния от работна група към Министерството на труда и социалната политика законопроект.

В проекта на нормативния акт се предвижда насочването за ползване на социални услуги да се извършва основно от общините, а не от Агенцията за социално подпомагане, както е в момента. Създаването на социални услуги ще става с решение на общинските съвети в съответствие с националната карта на услугите, която предстои да се разработи, обясни министър Петков.

Той подчерта, че със законопроекта за социалните услуги се постигат важни цели, свързани с осигуряване на по-голяма им достъпност, качество и ефективност. С промените се насърчава  публично частното партньорството и се прави реална крачка към децентрализацията на социалните услуги, каза министър Петков.

В законопроекта се предвижда финансирането на социалните услуги да става чрез единни разходни стандарти. Държавата ще запази периметъра на своите отговорности в рамките на финансирането и планирането на услугите. Предвижда се създаването на нова Агенция за качество на социалните услуги в рамките на щатната численост на МТСП. Новата структура ще отговаря за разработване на стандартите за качеството на социалните услуги и ще контролира тяхното спазване, обясни министър Петков.

Той добави, че в законопроекта за социалните услуги е регламентирана и асистентската подкрепа за хора с увреждания и възрастни, които не могат да се обслужват самостоятелно. Предвижда се тя да се предоставя на базата на единен разходен стандарт като държавно делегирана дейност чрез общинските бюджети.

Петков допълни, че до края на 2018 г. се очаква да стартира нова схема, финансирана по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" за патронажна грижа. За нея е отделен ресурс от 46 млн. лв. за почасови интегрирани здравни и социални услуги за над 17 000 възрастни и хора с увреждания.

Министър Петков благодари на представителите на местните власти за активното участие на Националното сдружение на общините в България при подготовката на проекта на Закон за социалните услуги. В средата на октомври предстои законопроектът да се публикува за обществено обсъждане.

Водещи

Най-четени