Планират ремонт на още един от тунелите на „Хемус“ 06.11 | 11:17

„Правешки ханове“ не е пипат от пускането му в експлоатация през 1999 г.

От iNews.bg

Подписан е договорът за изработването на технически проект при предстоящите ремонтно-възстановителни работи на тунел "Правешки ханове" на магистрала "Хемус". Съоръжението, при 54-ти километър на автомагистралата, е с дължина 834 м и е част от трансевропейската пътна мрежа (TENT-T). В експлоатация е от 1999 г. Въз основа на проекта, който ще бъде изготвен след това ще бъдат предприети необходимите ремонтни дейности.

Стойността на договора за проектиране е 193 062 лв. с ДДС. Изпълнител е "Виа План" ЕООД. Срокът за изработването му е 150 дни. Предвидено е извършването на геодезически измервания, конструктивно обследване на тунела, при необходимост инженерно-геоложки проучвания и представянето на технически доклад с проектно предложение за ремонтно-възстановителни работи на съоръжението. Целта е да се предвидят всички нужни мерки и дейности, които трябва да се изпълнят в тунел "Правешки ханове", в съответствие с изискванията на Наредбата за технически правила и норми за проектиране на пътни тунели.

Предстои през този месец да бъдат сключени и договорите за проектиране на ремонтните работи в тунел "Топли дол" на "Хемус" и в "Траянови врата" на "Тракия".

Водещи

Най-четени