Красимир Вълчев с нова заповед, засягаща учениците 09.04 | 19:00

Министърът на образованието Красимир Вълчев издаде заповед за това кои ученици ще продължат да се обучават дистанционно

От iNews.bg

Министърът на образованието Красимир Вълчев издаде заповед за това кои ученици ще продължат да се обучават дистанционно.

В периода от 12.04.2021 г. до 30.04.2021 г. обучението на учениците от V до XII клас, записани в дневна, вечерна, задочна, индивидуална и комбинирана форма на обучение и в дуална система на обучение, с изключение на учениците от V до XII клас, обучавани в слети паралелки и в паралелки, които са единствени в съответния клас на училището, както и за учениците със сензорни увреждания, обучаващи се в специалните училища, да се осъществява, доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, както следва:

- В периода от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. за учениците от V, VI, IX, XI и XII клас.

- В периода от 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г. за учениците от VI, VII, VIII, X и XI клас.

Водещи

Най-четени