България става собственик на имоти в Будапеща, използвани от посолството ни 22.05 | 11:36

Кабинетът предлага на парламента да ратифицира споразумението, включващо и финансова компенсация

От iNews.bg

Министерският съвет предлага на Народното събрание да ратифицира междуправителственото споразумание с Унгария за уреждане на въпросите относно недвижимите имоти за нуждите на дипломатическото ни представителство в Будапеща.

Споразумението бе подписано на 4 април във Вашингтон. С влизането му в сила българската държава придобива право на собственост върху два поземлени имота и построените върху тях сгради, както и финансова компенсация за правата върху недвижимите имоти, вписани в имотния регистър на Будапеща на името на унгарското дружество "CD-Hungary" и предоставени за нуждите на дипломатическото представителство на Република България в Будапеща по силата на двустранна спогодба от 1980 г. между правителството на Народна република България и правителството на Унгарската народна Република.

Водещи

Най-четени