Обсъждат нова пешеходна зона в София край пл. "Света неделя" 06.10 | 16:03

Площадът трябва да се превърне в един от зелените акценти на градския център

От iNews.bg

Във вторник под купола на Ларгото столичани ще обсъждат как да изглеждат площад "Света Неделя" и пространствата край него.

Обществено обсъждане е организирано от "Архитектура и градоустройство", а "Заданието за разработване на концептуален архитектурно-градоустройствен проект за площад "Света Неделя” е изработено от екип на "Центъра за научни изследвания и проектиране" към Университета по архитектура, строителство и геодезия начело с доц. д-р арх. Валери Иванов.  

Търсят се решения, които да балансират конфликтите между участниците в движението в сърцето на София.

Трансформацията на площада и свързаните с него пространства ще преминат през три етапа. Първият е въвеждането на пешеходен участък по бул. "Витоша" от ул. "Алабин" до бул. "Ал. Стамболийски", както и по ул. "Съборна". 

Вторият е обвързан с подобрена и по-гъвкава организация и регулиране на транзитното движение, преминаващо през централната градска част и въвеждане на зона с ограничение на скоростта и по булевардите в нейния обхват – пешеходен участък по бул. "Княгиня Мария Луиза" от бул. "Ал. Стамболийски" до бул. "Тодор Александров", трамвайно движение по бул. "Ал. Стамболийски" от бул. "Княгиня Мария Луиза"до бул. "Хр. Ботев" (базирано върху предложение от "Спаси София"), се уточнява в заданието. 

Третият етап включва и нормативни промени с цел намаляване на интензивността на автомобилното движение и транспортно успокояване – пешеходен участък или участък със споделено движение по бул. "Княгиня Мария Луиза" от бул. "Т. Александров" до ул. "Екзарх Йосиф" и възможност за преминаване на пешеходци през кръстовището на бул. "Княгиня Мария Луиза" и бул. "Т. Александров", както и обвързване с допълнителна електрическа автобусна линия.  

По време на теренните проучвания е установено, че тревните площи, площадното пространство и необитаемите прилежащи функционални пространства към сградите - формиращи рамката на площада, са замърсени с твърди битови отпадъци и се използват като местообитания от бездомни кучета, пише още в заданието. 

Разработките на конкурсните проекти следва да предложат подходящи решения за по-пълното интегриране на зелената инфраструктура в площадното пространство, обогатяване на видовия състав при запазване на съществуващата едроразмерна дървесна растителност, предвиждане на подходяща едроразмерна дървесна растителност с повишен капацитет на шумопоглъщане, внасяне на водни елементи в площадното пространство и предвиждането на паркови архитектурни елементи и парково обзавеждане.

Дизайнът на елементите на градското обзавеждане и пространственото им разположение следва да осигурят условия за пасивен или активен отдих - места за сядане, беседки, спортни съоръжения, обществени чешми, фонтани, водни площи, статуи и паметници, тоалетни, стоянки за велосипеди и др. 

Необходимо е да се предвидят мерки, които гарантират безопасността по време на престой или преминаване - осветителни тела и камери за наблюдение в площадното пространство; пред входовете на сградите, подлезите; на местата за пресичане; рекламните съоръжения. 

Да се осигурят условия за поддържане на чистотата и облика на всички публични пространства - системи за събиране на едрогабаритни отпадъци и разделно събиране на видове отпадъци – напр. подземни контейнери. 

Площадът трябва да се превърне в един от "зелените акценти" на градския център. 

По отношение на велосипедното движение, двете направления север-юг и изток-запад са равностойно застъпени като преминаване през площада. Ключов фактор е близостта на Градската градина, която служи като разпределително пространство за множество маршрути, които се събират по ул. "Съборна".

Устроената велоалея по бул. "Т. Александров" не прави добра връзка с трасето в площадното пространство. Ограничаването на велосипедното движение по бул. "Витоша" остава без подходяща алтернатива и това е
причина за нарушаване на ограничението. Велосипедното движение следва да намери подобаващото си място в тази част на центъра на София, чрез определянето на транзитни, довеждащи и обслужващи велосипедни трасета, отделени като алеи, ленти или сигнализирани като част от пространства за споделено движение.

Водещи

Най-четени