Родната администрация " се подмладява" с близо 1500 нови висшисти 01.09 | 14:32

1457 души, завършили университет, започват първа работа в публичния сектор

От Христина Рафаилова

Родната администрация става все по-млада и модерна.  Близо 1500 току – що завършили студенти ще могат да започнат кариерата си в публичния  сектор.  

От Агенцията по заетостта информират, че младите висшисти, които са без стаж, ще могат да кандидатстват за 1457 работни места. 

Завършилите ще могат " да се борят" за длъжност от днес до края на септември.  

Позициите са заявени от централни ведомства, областни и общински администрации, които се включват в програмата на Агенция по заетостта - "Старт в кариерата". Общо 10 323 младежи са участвали в нея от 2002 г. до 2013 г., като около 50% от тях са останали на работа в публичната администрация или са си намерили работа при друг работодател вследствие на придобития професионален опит.

Желаещите да  трупат опит трябва да са на възраст до 29 години. Те имат право да работят по програмата в рамките на 9 месеца.  За положения труд  неопитните още висшисти ще получават месечно възнаграждение в размер на 400 лева, както и изплащане на социални и здравни осигуровки. Те имат право и на  допълнителни възнаграждения по Кодекса на труда, годишен платен отпуск и на болничен. 

Работа в Министерския съвет, парламента и всички министерства ще могат да започнат  547 младежи.  Те ще могат да избират и между служба при омбудсмана,  Патентното ведомство, Националната агенция по 

приходите, Националния осигурителен институт, Агенцията по заетостта, Държавната агенция за закрила на детето, Агенция "Митници", Агенцията за социално подпомагане, Агенция по вписванията и др. 

По програмата основно се търсят  младежи, завършили право, икономически специалности, компютърни специалности, администрация и управление, социални дейности, инженери, архитекти, строители, 

филолози, еколози и др.

В общинските администрации работните места са 799, а в областните управи - 111. Най-много от тях са за икономисти, юристи, архитекти, строителни инженери, специалисти в областта на компютърните системи и технологии, администрация и управление.

Водещи

Най-четени