Започва изграждането на пречиствателната станция на Чирпан 06.11 | 15:22

Екоминистърът и кметицата подписаха договора, проектът се финансира от европрограма

От iNews.bg

Министърът на околната среда и водите Нено Димов и кметът на Чирпан Кичка Петкова подписаха договор за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) и довеждащи колектори в града. С изграждането на новата станция ще се осигури събирането, отвеждането и пречистването на отпадъчните води от територията на Чирпан преди заустването им в р. Текирска, приток на Марица. Това ще повлияе пряко върху опазването и подобряването на състоянието на водите във водните обекти.

"Отдавна се подготвяме за този проект и вярвам, че до две години ще приключим с изпълнението на всички дейности по него", каза по време на подписването Кичка Петкова. Министър Димов пожела успешна реализация на проекта.

Проектният капацитет на пречиствателната станция е 19 641 еквивалент жители. Довеждащите колектори от канализационната мрежа ще осигурят включване на приблизително 70% от населението на града към ПСОВ – Чирпан. С изпълнението на проекта ще се постигне съответствие с изискванията за пречистването на градските отпадъчни води и за изпълнението на ангажиментите на община Чирпан към националната политика в областта на околната среда.

Общият размер на инвестицията е 15 млн. лв. Безвъзмездната финансова помощ в размер на почти 11 млн. лв. е по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020". Периодът за физическо приключване на дейностите по проекта е 30 месеца.

Водещи

Най-четени