Българо-турската граница ще се следи постоянно от Капитан Андреево 07.11 | 14:34

За целта ще бъде изграден координационен център за наблюдение

От Андриян Георгиев

Край Капитан Андреево ще бъде изграден координационен център за наблюдение на българо-турската граница, решиха на днешното си заседание министрите.   

Министерският съвет промени статута на два имота от частна държавна в публична държавна собственост. Имотите с площ от 3,9 и 2,5 дка се намират в землището на село Капитан Андреево.

Те ще бъдат използвани от "Гранична полиция" за изграждане на интегрирана система за наблюдение на българо-турската граница и координационен център.

Водещи

Най-четени