Нацията ни застарява със застрашителна скорост! Работещите българи се свиват до едва 34% 31.05 | 10:00

Българската пенсионна система е изправена пред сериозни демографски предизвикателства

От iNews.bg

Населението на страната застарява и това ще създава големи проблеми при изплащането на пенсиите през следващите години. Делът на хората на възраст над 65 години спрямо общата численост на населението ще нарасне от около 21% през 2019 г. до 31% през 2070 г. А всеки трети гражданин на страната ще бъде пенсионер. Това е записано в Конвергентната програма на страната, която наскоро беше изпратена в Европейската комисия, информира "Труд".

Българската пенсионна система е изправена пред сериозни демографски предизвикателства, пише в документа. Прогнозите на европейската статистическа служба Евростат показват, че населението на страната ще намалява и едновременно с това неговата възрастова структура ще се влошава. През 2019 г. на 100 души в страната на възраст между 20 и 64 години е имало 36 души на повече от 65 години. Но в резултат на застаряване на населението през 2070 г. на 100 души в трудоспособна възраст ще има по 60 пенсионера.

Успоредно с увеличението на дела на пенсионерите от населението ще намалява броят на работещите българи. До 2070 г. това намаление ще бъде с около 34%, пише в документа. Оказва се, че когато днешните младежи достигнат старини няма да има кой да работи, за да пълни хазната и да дават прилични пенсии.

Проблеми на пазара на труда има и в момента, но с годините те ще се задълбочават, става ясно от Конвергентната програма. През миналата година е отчетено увеличение на съотношението между броя на пенсионерите и броя на осигурените граждани. Пандемията от COVID-19 и свързаните с нея негативни процеси на пазара на труда се отразиха особено отчетливо върху броя на работещите българи, които сами или техните работодатели, внасят осигуровки в държавната хазна. След близо 10-годишен период на ежегоден ръст, през 2020 г. средният брой на хората, за които са платени осигуровки, намаля с повече от 100 хиляди. Това са хора, които заради пандемията са загубили работата си.

Според прогнозите, до 2024 г. броят на осигурените ще нараства. Причината за това ще бъде възстановяването на икономиката и нарастването на заетостта. След това обаче, в периода до 2027 г. броят на осигурените ще намалява, гласят прогнозите. Причината за това ще бъде намалението на населението в трудоспособна възраст, водещо до намаление в броя на заетите. Оказва се, че доби бизнесът да се развива добре и да има заводи, които да изнасят продукцията си в чужбина, няма да достигат хората, които да работят.

Броят на хората, които ще получават държавна пенсия за стаж и възраст, разбира се, също ще намалява. От една страна това ще се дължи на намалението на населението на страната, а от друга - заради текстовете в Кодекса за социално осигуряване, които предвиждат до 2037 г. да бъдат повишавани изискванията за трудов стаж и възраст за получаване на пенсия. През 2037 г. за отпускане на пенсия и за мъжете и за жените ще изискват 65-годишна възраст. Освен това жените ще трябва да имат поне 37 години трудов стаж, а мъжете - 40 години. Въпреки това обаче, прогнозите показват, че делът на пенсионерите от общото население на страната ще нараства.

Населението на страната ще намалее от сегашните около 6,9 млн. души на приблизително 5 млн. души през 2070 г., показват прогнози на европейската статистическа служба Евростат. Това е спад с близо 28%. Но броят на младите ще намалява доста по-бързо от този на пенсионерите.

Съотношението между броя на пенсионерите и броя на осигурените граждани е индикатор за финансовото състояние на пенсионните схеми, пише в Конвергентната програма на страната.

През 2020 г. на 100 осигурени граждани е имало 75 пенсионера, а за 2021 г. се очаква на 100 осигурени да има 73 пенсионера. До 2037 г. делът на пенсионерите спрямо осигурените ще намалява заради повишаването на пенсионната възраст и изисквания стаж. След това обаче заради застаряване на населението, увеличаваща се средна продължителност на живота и намаляващ брой на работещите българи, през 2060 г. на 100 осигурени ще има 83 пенсионера. Между 2060 г. и 2070 г. се очаква слабо подобрение на пазара на труда заради прогнозата на Евростат за постепенно увеличение на раждаемостта. Но през 2070 г. очакванията са на 100 осигурени българи да има 81 пенсионера.

През 2021 г. се очаква разходите за пенсии да нараснат поне до 9,9% от Брутния вътрешен продукт (БВП) на страната. Това се дължи на повишаването на минималната и на максималната пенсия, на очакваното вдигане на пенсиите с 5% от 1 юли, както и на даваните досега добавки от 50 лв. Ако продължи даването на добавките от 50 лв., разходите за пенсии ще надминат 10% от БВП, а дефицитът в бюджета на фонд "Пенсии” Държавното обществено осигуряване ще нарасне над планираните 5,4 млрд. лв.

Между 2025 г. и 2034 г., се очаква делът на разходите за пенсии от БВП да се задържи на относително постоянно ниво от около 10% благодарение на намаляващия брой новоотпуснати пенсии поради постепенното нарастване на пенсионната възраст и на изискуемия осигурителен стаж. Но от 2035 г. до 2060 г., в резултат на застаряването на населението и очакваната по-висока средна продължителност на живота, разходите за пенсии като дял от БВП ще нарастват, като през 2070 г. ще достигнат 12,3% от БВП. А дефицитът във фонд "Пенсии” ще расте.

Водещи

Най-четени