Промени в закона спират порочна практика при продажба на кола 14.02 | 17:14

Предишният собственик ще може да я отпише от името си в КАТ, ако новият не я е регистрирал на свое

От iNews.bg

Старите продадени коли ще може да ги отписваме в КАТ до 2023 година. Това предвиждат промени в Закона за движение по пътищата, внесени от ГЕРБ. Целта е да се  прекрати порочна практика на недобросъвестни купувачи, които не регистрират придобитото превозно средство и то продължава да е собственост на продавача, предаде БНР. 

Стара кола, която е била продадена преди 27 декември 2017 година, но все още се води на името на продавача, вече ще може да бъде прехвърлена от него в КАТ само с договора за продажба. Това ще важи за случаите, в които купувачът не е прехвърлил собствеността на придобитото превозно средство в законоустановен срок.

В тези случаи продавачът на автомобила в  срок до 31 декември 2023 година ще може да предостави в "Пътна полиция" при съответната областна дирекция на МВР копие на документ, който удостоверява извършената покупко-продажба. След предоставянето на документа, регистрацията на пътното превозно средство ще се прекратява служебно, с отбелязване в автоматизираната информационна система в КАТ по места. В нея освен прекратяването на регистрацията, ще се вписват данните на новия собственик и датата на прехвърляне на собствеността. 

Внесените промените в закона за движение по пътищата предвиждат разпоредбите да се прилагат и когато собствеността на пътното превозно средство е прехвърлена на лице, което не е български гражданин или договорът е сключен извън територията на България.

Вносителите от ГЕРБ мотивират поправките с възможност продавачът да защити правата си, като се позовават и на случаи, в които българските граждани са осъдени за престъпления, извършени с автомобили, чиито настоящи собственици не са извършили задължението да си сменят регистрацията на вече регистрираното пътно превозно средство.

Водещи

Най-четени