Пощите започват да разпространяват активно вестници и списания 27.02 | 17:15

След 6 месеца ще докладват как са се справили и трябват ли им още пари или друго

От iNews.bg

Правителството възложи на "Български пощи" ЕАД да предприеме действия за разпространението на печатни издания на територията на страната от 24 часа на 1 март 2020 г. Дружеството ще организира необходимите взаимоотношения с издатели.

В срок до шест месеца след започване на разпространението на печатни издания, "Български пощи" ЕАД трябва да представи доклад за изпълнение на дейността, който да включва и евентуални допълнителни организационни и финансови мерки.

Възлагането на "Български пощи" ЕАД да извършва разпространението на печатни издания на територията на страната е в съответствие със Закона за публичните предприятия, който предвижда, че на публичните предприятия могат да бъдат възлагани задължения за извършване на обществена услуга или за изпълнение на цели на публичната политика.

Водещи

Най-четени