Сагата „Златен век“ продължава, държавата обжалва решението на съда 15.08 | 14:03

ДНСК внесе касационна жалба във ВАС срещу отменената заповед за спиране на строежа

От iNews.bg

Сагата с небостъргача "Златен век" ще продължи. Държавата не се съгласи с решението на съда, че строежът не е незаконен. Поради тази причина Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), чрез Административен съд – София град, внесе касационна жалба до Върховния административен съд на Република България във връзка с решението на Софийския административен съд по казуса "Златен век".

С Решение № 5229/30.07.20190 г. на Административен съд – София град, постановено по административно дело № 4829/2019 г., съдът отменя като незаконосъобразна заповед РД-08-1/15.04.2019 г. на началника на ДНСК, с която е наредено спиране заради нарушения на строежа на сградата "Златен век". С нея е наредено спиране и на незаконен строеж на изкоп/насип в съседен имот за обществено обслужване, подземен гараж и трафопост, извършвани от "Артекс инженеринг" АД.

ДНСК счита, че е нарушен материалният закон.

За да постанови решението си, съдът е приел, че са допуснати административно- производствени правила, които са в противоречие с материално-правните разпоредби и несъответствие с целта на закона. ДНСК обжалва тези изводи на съда с доказателствения материал по делото в неговата цялост.