Голяма част от българите не знаят какво дишат 20.06 | 16:02

Едва 15 на сто са сериозно запознати за качеството на въздуха около тях

От iNews.bg

Доста сериозна част от българите не знаят какво дишат. Според проведено национално проучване едва 15,3% от българите имат достатъчна информираност за състоянието на въздуха, докато голямата част от анкетираните имат само най-обща информация.

Като основни замърсители на въздуха гражданите посочват автомобилите, битовото отопление и индустриалните предприятия, а прогнозите и очакванията на обществото са, че в следващите три години ситуацията ще продължи да се влошава. Цели 92% от анкетираните са убедени, че качеството на въздуха не се променя и проблемът се задълбочава. Делът на онези, които са на мнение, че градовете не взимат правилните мерки за справяне със ситуацията също е много висок – цели 80%.

Фактите сочат, че 62,5% от хората са силно притеснени за това какъв е въздухът, който дишат, а процентът на тези, които са силно негативно настроени е също значителен – 16,3%.

Ако съпоставим данните за чистотата на въздуха с тези, отразяващи дихателните и респираторни заболявания, ще установим, че 40,5% от населението страдат от проблеми на дихателните органи (данни на НСИ за 2018). Основното притеснение на хората е свързано с въздуха, който дишат навън. Според 90% от анкетираните, това е основен фактор, който се отразява върху качеството на въздуха в домовете им.

И ако по-голямата част от запитаните участници в изследването казват, че имат най-обща информация за качеството на въздуха, оказва се, че тези, които са наясно как могат да се справят с проблема, имат също толкова генерална представа по отношение на мерките, които биха могли да предприемат.

61,8% от анкетираните в изследването, инициирано от LG Electronics България, посочват, че имат обща информация за употребата на пречистватели за въздух в дома. Като основни предимства на тези уреди българите посочват здравословната среда и премахването на фините прахови частици. Българите са убедени в предимствата на пречиствателите за въздух - 79,3% срещу едва 1,1% скептици. Цели 81,8% биха изпробвали подобен уред у дома без никакви притеснения.

Най-важните характеристики, които биха повлияли за избора на пречиствател се оказват на първо място – нивото на шума, следвани от възможността за отстраняване на миризми и способността да улавят фините прахови частици.

Функционалният и модерен дизайн, както и функциите за деца също се нареждат сред водещите причини при избор за голямата част от запитаните.

Предвид състоянието на въздуха в големите градове, не е изненада, че нагласите за покупка на такъв уред, както и на онези, които проявяват общ интерес към пречиствателите е много висок. 88,8% лично биха проявили интерес към подобен продукт, 90,3% посочват, че биха се доверили на пречиствател за въздух и 90% от анкетираните казват, че биха потърсили допълнителна информация, относно уреда.

Водещи

Най-четени