Хората на минимална заплата няма да плащат данък 21.05 | 18:08

БСП предлага най-бедните да си възстановяват платения през годината налог

От Кристиан Костурков

Хората, които получават минимална работна заплата, да бъдат освободени от данък, предлагат от БСП. Група от 10 червени депутати, начело с лидера им Михаил Миков, са внесли за разглеждане в парламента Законопроект за допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Според предложените промени хората, които работят на минимална заплата или получават до 4444 лв. на година от трудово-правни отношения, трябва да бъдат освободени от налога. Ако лицето получава и други суми, но те не са облагаеми по закон, това няма да оказва влияние върху сумата, пише още в проекта.

Идеята на депутатите е след края на годината, ако лицата не са получили по-голяма от посочената сума по трудови договори, след подаване на годишна данъчна декларация НАП да им възстановява предварително удържаният налог. Това може да става по посочена от лицето банкова сметка, като НАП ще трябва да възстанови парите в рамките на 1 месец след подаването на декларацията. Вторият вариант е сумата да бъде приспадната от други данъци, които човекът дължи, пише още в законопроекта.

Предвижда се още това облекчение да важи още за тази година. Във вкараното за разглеждане от парламента предложение е записано, че то ще влезе в сила от 1 януари 2015 г., ако бъде прието в този му вид.

Идеята засяга над 300 хил. души, които спадат към категорията работещи бедни, пише в мотивите към законопроекта на БСП. Според депутатите с въвеждането на това данъчно облекчение реално тези хора ще получат сума от 444 лв. за година, срещу която ще могат да си купят по 1 хляб на ден. Вносителите са на мнение и че бюджетът може да си позволи такова облекчение, тъй като приходите в него нарастват и се отчита по-голям излишък. "Според Конституцията на Република България данъците се определят според доходите и имуществото. Ето защо конституционно издържано и социално справедливо е въвеждането на данъчно облекчение за лицата с най-ниски трудови доходи", аргументират предложението си депутатите. Те изтъкват още и че страната ни е с най-ниските доходи в ЕС, а ръстът на заплатите значително изостава, затова подобно данъчно облекчение е справедливо.

В същото време то ще има ефект и върху икономиката и бюджета. Според изчисленията на депутатите от БСП така на най-бедните българи ще бъде даден ресурс от около 120 млн. лв. на година, който ще бъде изхарчен за стоки и услуги. По този начин пък ще има положителен ефект върху увеличаването на приходите в държавната хазна от косвени данъци.

Водещи

Най-четени