Какво ще се промени за българските работници в ЕС от 1 януари? 23.12 | 08:55

България е страна членка от 2014 година, но все още нейните работници не могат да се възползват от правото си на свободно движение

От Филипа Тодева

Какво ще се промени за източноевропейците, в това число българите и румънците, от 1 януари 2014 година?

Global Post отбелязва част от новите права, които ще имат работниците от тези страни от началото на новата година.

Български и румънски работници ще могат свободно да упражняват правото си на труд във всяка страна членка, нещо, което трябваше да бъде тяхно основно право.

България и Румъния се присъединиха към ЕС през 2007 година, но трябваше да чакат седем години, за да могат общо 30-те им милиона граждани, да се възползват от правото на свободно движение в Европа, отбелязва изданието, като не пропуска и факта, че много страни от ЕС се опасяват от наплив на работници от двете страни.

Рестрикциите за работници от източноевропейските страни членки запазиха девет страни – Австрия, Белгия, Великобритания, Франция, Германия, Люксембург, Малта, Холандия и Испания (само за румънци).

Правото на свободно движение на работниците е залегнало в чл. 48 от Договора за ЕС. Кандидатите обаче трябва да докажат, че работните им места в другата страна са реални. И, естествено, страната домакин може да се позове на други ограничителни разпоредби, които касаят обществения ред и безопасност, здравни разпоредби и др.

От 2007 година насам българите и румънците са имали реално право да останат в друга страна членка не повече от три месеца. След този срок от тях се изисква да имат достатъчно средства и здравна осигуровка, за да не тежат на осигурителните системите на приемащите страни.

За съжаление по пътя на България и Румъния ще мине и Хърватия, която е членка на ЕС от 1 юли 2013 година. Хърватите ще трябва да изчакат до 30 май 2020 година. Рестрикциите за тях запазват Австрия, Белгия, Великобритания, Кипър, Франция, Германия, Гърция, Италия, Люксембург, Малта, Холандия, Словения и Испания.

Glopal Post отбелязва още една важна подробност. Експулсирането в ЕС още е възможно. За някои, особено за ромите, отбелязва изданието, тази ситуация няма да се промени и те все още могат да бъдат гонени по причини от обществен ред до хигиена.

Водещи

Най-четени