Нова програма ще връща на трудовия пазар безработните над 50-годишна възраст 04.08 | 12:49

Над половин милион са хората в предпенсионна възраст в България, голяма част от тях са с висока квалификация, но са неатрактивни за работодателите заради възрастта си

От Галина Александрова

Министерството на труда и социалната политика разработва програма за заетост, насочена към хората в предпенсионна възраст, е съобщил  вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин по време на среща със служителите на структурите към министерството от област Разград, съобщиха от пресцентъра на социалното министерство.

Над половин милион са хората в България в предпенсионна възраст. Голяма част от тях са с висока квалификация, но са неатрактивни, защото възрастта им е непривлекателна за работодателите. Досегашните програми за наемане на хора в предпенсионна възраст не са ефективни, единодушни са експертите. По тяхно мнение, ако бъдат предложени атрактивни мерки, те ще бъдат наети.

"Целта е да направим ефективна програма, която да предоставя устойчива заетост и да провокира интереса на хората. Много е важно така да я направим, че тя да не е проформа, а чрез нея да включим колкото се може повече хора над 50 години на пазара на труда", заявил  министър Калфин. Той е призовал за предложения, свързани с ефективността на програмата за заетост за хората в предпенсионна възраст.

"За мен е важно да се вземе предвид опита на колегите по места, когато разработваме програмата. Спецификите на отделните райони са от съществено значение и трябва да бъдат отчетени, тъй като и хората, за които правим тази програма, очакваме да са от цялата страна, не само от няколко най-големи градове в България", коментира още министърът.

Преди време председателят на социалната комисия в парламента Хасан Адемов също обяви, че се обмислят стимули за наемане на хора в предпенсионна възраст. Според него един от вариантите е работодателите да бъдат компенсирани при изплащането на обезщетения за пенсиониране, тъй като този техен ангажимент е сред основните пречки пред наемането на работа на хора в предпенсионна възраст.

Той припомни, че при придобиване право на пенсия, обичайното обезщетение е в размер на две брутни заплати, а ако човекът е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия си стаж - дължимото обезщетение е 6 брутни заплати.

Според Адемов през новия период оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" Комитетът за наблюдение и управляващите органи могат да разработят допълнителни схеми, така че част от дължимите при пенсиониране обезщетения дабъдат поети от оперативната програма.

"Склонен съм да обсъдим това предложение, то означава на работодателите да се помогне с публични средства", коментира тогава Калфин. Той допълни, че при преговорите за пенсионните промени ще се обсъждат възможности за по-ранно пенсиониране на хора в предпенсионна възраст ако не им достига малко да покрият условията, а за други ще се потърси облекчаване на условията за включване по програмите за заетост. Сега обаче той не спомена конкретните мерки, около които ще бъде изградена новата програма.

По данни на НСИ, от 2006 г. насам икономическата активност на лицата на възраст между 55 и 64 години трайно нараства. Това означава, че все повече хора в тази възраст (която условно обособяваме като предпенсионна) работят или търсят активно работа. Ръстът на икономическата активност е значително по-висок от този в другите възрастови групи. Стойността на показателя за първите три месеца на 2015 г. е 56,2%, при едва 39,3% преди 10 години. .

Водещи

Най-четени