Тази есен нашата песен ще бъде да се усмихнем 15.09 | 08:59

Най-големият проблем в образователната система е липсата на млади кадри и ниското заплащане

От Ивелина Георгиева

Всяка есен директорът на Втора английска езикова гимназия Емилия Лазарова тръгва на работа с пожелание за здраве и позитивизъм.

На всеки 15-ти септември тя открива учебната година с думите: "Да сме живи, да сме здрави и да ние хубава новата учебна година".

Лазарова се похвали, че Втора английска езикова гимназия е готова с всичко за първия учебен ден.

Основен ремонт не е правен, защото сградата на училището е построена миналата година, но въпреки това тя трябва да претърпява естетични промени всяка година.

Началото на всяка учебна година е свързано с оформянето на документацията, с намирането на квалифицирани преподаватели по отделните предмети и организацията на учебния процес, обясни директорът на езиковата гимназия.

По думите й все по-малко стават младите хора, които желаят да работят като учители, а преподаването се превръща в застаряваща професия.

Във Втора английска, обаче нещата са по-добре, тъй като още през август е организиран конкурс за набиране на млади учителски кадри и вече са запълнени липсващите бройки.

Мотивацията, която е накарала младите кандидати да се явят на интервю, е желанието им да станат учители, подчерта Емилия Лазарова. Основният проблем за отлива на млади кадри е ниското заплащане в системата на образованието, посочи директорът.

Според нея е крайно време да се погледне и по друг начин на извънкласните форми на обучение, защото те са чудесна възможност за преоткриване на връзката учител – ученик.

"Тази есен нашата песен ще бъде да се усмихнем, да работим позитивно и да се радваме на децата", пожела си директорът на СОУ "Методий Драгинов" в община Велинград Соня Тоскова.

Тя също заяви, че училището има пълна готовност за започване на учебната година. Сградата е освежена и във всички класни стаи са закупени нови методи за работа в клас. Децата ще влязат в една приятна и хубава обстановка, похвали се тя.

Според Тоскова много малкия брой млади хора в системата на образованието и ниското заплащане са най-големия проблем на училищата.

Водещи