Нова ВиК мрежа за част от „Симеоново" 15.03 | 14:59

“Софийска вода“ стартира проект за изграждане и рехабилитация на водопровод

От iNews.bg

В изпълнение на инвестиционната си програма, одобрена като част от Бизнес плана за 2017-2021 г., "Софийска вода" АД стартира строителството на нов главен канализационен клон (655 м.) в кв. "Симеоново" по ул. "Извор" и ул. "Шумако" (от ул. "Извор" до ул. "Проф. Дим. Пасков"). Ще бъде подменен и 500 м. стар стоманен водопровод по ул. "Извор". Проектът е с прогнозна стойност от 1,4 милиона лева.

Изграждането на този канализационен клон и реконструкцията на водопровода са продължение на съгласуваното със Столична община разширение на канализационната мрежа и програмата за подобряване на водоснабдяването и намаляването на загубите на вода в кв. "Симеоново", по които дружеството работи системно през последните 10 години.

От 2009 г. до 2017 г. "Софийска вода" АД е инвестирало в квартала 5,8 милиона лв. за изграждане на канали и 2,7 милиона лв. за подмяна на амортизирани водопроводи с малка проводимост.

Водещи

Най-четени