Общо 775 000 лева ще изплати на 9 юли НАП по третата фаза на програмата за подкрепа с оборотен капитал 09.07 | 14:30

Информация и съдействие клиентите могат да получат и на infocenter@nra.bg или на информационния телефон на НАП 0700 18 700

От iNews.bg

Общо 775 000 лева  ще изплати на 9 юли НАП по третата фаза на програмата за  подкрепа с оборотен капитал , съобщиха от агенцията. 281 са одобрените кандидати, обявени със заповед на изпълнителния директор на НАП от 9 юли 2021 г.

Близо  2800 фирми са кандидатствали  за подкрепа с оборотен капитал във фаза-3 на програмата, като към момента са одобрени и е предоставена безвъзмездна финансова помощ на 725 от тях.

Оценката на проектните предложения продължава, като се очакват още плащания през следващите седмици. Всички одобрени кандидати ще бъдат оповестявани в рубриката "Подкрепа чрез оборотен капитал", в сайта на приходната агенция.

Третата фаза на програмата е свързана с удължаване на подпомагането със средства за оборотен капитал на фирмите с преустановени дейности или обекти за периодите от 22 до 31 март 2021 г., или до различни дати през април 2021 г., съобразно заповедите на министъра на здравеопазването.

Информация и съдействие клиентите могат да получат и на infocenter@nra.bg или на информационния телефон на НАП 0700 18 700.

Водещи