МВР пуска обществени поръчки за над 13 млн. лв. 16.06 | 09:50

Повечето от тях ще са за униформи и оборудване на служителите

От iNews.bg

Министерството на вътрешните работи ще възложи обществени поръчки за доставка не вещево имущество на прогнозна стойност 13 100 000 лева. Това обяви министърът на вътрешните работи Валентин Радев, предаде репортер на БГНЕС. Радев припомня, че МВР е имала проблем с вещевото осигуряване "по редица обективни и субективни причини".

"Поради системното неизпълнение на вещевото осигуряване в Министерство на вътрешните работи, през 2017 г., се предвиди изплащането на средства за служителите, в общ размер от 17 474 000 лева. Към днешна дата, реално изплатените средства възлизат на близо 17 030 000 лева", отбелязва той в отговор на въпрос за служебното облекло и обувки на служителите във вътрешното ведомство. Радев посочва, че през 2018 г. вещевото осигуряване е осигурено в срок и с ново качество. "От началото на 2018 г. се проведоха редица срещи с работодателски организации за разширяване обхвата на потенциалните доставчици. На профила на купувача се обявяват техническите спецификации с цел да бъдат направени корекции към най-новите изисквания за качество на материалите и изделията за вещево осигуряване. Поръчките се популяризират в интернет и чрез браншовите организации, за да бъдат привлечени повече конкуриращи се участници. Така постигаме по-добра цена и осигуряваме по-добро качество на доставките", обяснява министърът.

Той уточнява, че със своя заповед министърът на вътрешните работи ежегодно определя лимита за униформено облекло за съответната година. За 2016 г. и 2017 г. определеният размер на сумата за униформено облекло е 400 лв. за година. На служителите, които ползват униформено облекло, не се изплащат парични средства, а ежегодно се предоставя униформено облекло до размера, определен от министъра на вътрешните работи.

Проведените обществени поръчки за доставка на лично вещево имущество за служителите на Министерство на вътрешните работи през 2017 г. са на обща стойност 14 317 029 лева. Доставките на служебно вещево имущество са на стойност 508 918 лева, отбелязва още Радев. През 2017 г. и 2018 г. се проведоха обществени поръчки за вещево имущество, финансирани по фонд "Вътрешна сигурност" - Спешни мерки за нуждите на Главна дирекция "Гранична полиция" и Главна дирекция "Национална полиция", в размер на 1 730 040 лева.

Ръководството на МВР е предприело необходимите организационни мерки, за да ускори процедурите по доставка на вещево имущество. Осигурени са необходимите бюджетни и допълнителни средства от външно финансиране така, че да бъде преодолян застоят във вещевото осигуряване и да бъде осигурено качествено и навременно осигуряване на служители в подкрепа на изпълнението на отговорната им и трудна ежедневна работа, информира още Радев.

Водещи

Най-четени