Кои са големите губещи в икономиката и кои са печелившите от COVID пандемията? 24.11 | 08:30

От iNews.bg

Кризата винаги дава подем на определени сектори и нанася огромни щети върху много други. Икономиката неминуемо се влияе пряко от естеството на кризите, а в случая през 2020, когато COVID-19 промени порядките на обществото като цяло, много показателно се видя как здравната криза и локдаунът дадоха условия на някои браншове да разцъфтяват. 

И докато някои производства имаха възможности да се преориентират, то в сектора на услугите нещата са ясни - или бизнесът ти може да вирее в тази среда, или не.

Ето какво показват последните данни на Националния статистически институт, посветени на развитието на бизнеса на услугите в три основни сектора - Транспорт, складиране и пощи, Създаване и разпространение на информация и творчески продукти и далекосъобщения, както и други бизнес услуги, в които влизат много различни консултантски, счетоводни и други услуги в полза на бизнеса: 

Големите печеливши

Пощенски и куриерски услуги печелят изключително много по време на кризата.

Няма нищо учудващо в първенците - в крайна сметка в условията на апела "стойте си вкъщи" процъфтява онлайн пазаруването на цялата гама продукти - от хранителни стоки от магазини и ресторанти, до битови продукти, дрехи, техника, мебели и т.н. Освен това все повече се търсят и куриерските услуги за изпращане на колети, тъй като през дадени периоди пътуването бе забранено, а и в дадени страни карантината продължава да важи що се касае до международните пътувания. Данните го доказват - оборотът на фирмите, занимаващи се с пощенски и куриерски услуги, за периода април-септември е набъбнат с близо 20% спрямо същия период през 2019.

24% увеличение на оборотите пък се наблюдава в сферата на далекосъобщенията за третото тримесечие  на 2020, спрямо миналата година. Редом с това ръст от 6 до 12% има в сферата на Дейности в областта на информационните технологии и Информационните услуги за периода от април насам. Факт е, че интернет, телефоните и компютрите се превърнаха в основна възможност за комуникация по време на пандемията, но и за работа и обучение. 

Абсолютен рекорд в оборота от 2015 година насам отбелязва и сектора на Юридически дейности, Счетоводни и одиторски дейности, данъчни консултации и Консултантски дейности в областта на управлението. Данните показват 16% увеличение за третото тримесечие спрямо 2019, както и за първото, в което влиза началото на кризата - месец март. Причините тук са очевидни - много от бизнесите имаха нужда от помощ, за да оцелеят. Изготвяха се документи за кандидатстване по линия на държавните икономически мерки за помощ на бизнеса. Редуцираше се персонал, изменяха се трудови договори, правиха се калкулации и оптимизации от всякакви естества. Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност също бележат ръст за годината над 10%, като причините са аналогични. 

Услугите по почистването имат разцвет през първото тримесечие на 2019 с 23%, а за периода от април до септември запазват добри позиции и не генерират никакви загуби за годината. Дезинфекцията е важна, хигиената - също. 

Големите губещи

Транспортът, туризмът, филмовата и музикалната индустрия и рекламната дейност бележат пълен срив. 

Най-засегнат е сектора на туристическа агентска и операторска дейност и всички други дейности, свързани с пътувания и резервации - дейността им за април - юни се свива с близо 95% или почти изцяло. За юли-септември браншът се опитва да изплува, но въпреки това се възстановява незадоволително и бележи загуба със 70% на оборотите спрямо същия период миналата година. 

Не по-малко потърпевш е въздушният транспорт, който за иначе силните месеци юли, август и септември, е белязан от 75% загуба на оборота спрямо предходната година. Наистина зануляващо.  

Сериозна бизнес рецесия с около 40% изживява и водния транспорт. Сухопътният се възстановява най-бързо и след спад от 14% за второто тримесечие сега почти се връща на предкризисните си нива. 

Архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи се сриват със средно 14% за юли-септември,  а в предходното тримесечие със 7% спрямо нивата за същите периоди на 2019. Въпреки че строителството продължава, инвеститорите са по-предпазливи, а хората, които наемат подобни услуги за довършителни дейности или ремонти, не считат, че моментът е подходящ за харчове. 

Рекламна дейност и проучване на пазари също е белязано от кризата с 30% спад на оборотите за периода април-юни спрямо предходната година и 11% спад за юли-септември. За съжаление рекламното перо е първото, което считат, че трябва да одрежат от бюджета редица компании. Според редица изследвания обаче това е грешка и води до много по-големи загуби от спестеното. Оказва се, че маркетингът и рекламата са невидимият двигател за успех в редица дейности, колкото и да е подценяван. 

Виктория Петрова, trafficnews.bg

Водещи

Най-четени