Над 30 000 студенти с допълнителна квалификация по европроект 20.02 | 11:47

След успешния край на практиката им се изплащат и по 480 лева стипендия

От iNews.bg

Над 30 000 са студентите, приключили успешно своите практически обучения по проект "Студентски практики" – Фаза 1, изпълняван от Министерството на образованието и науката по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж". В информационната система на проекта има над 73 хиляди регистрирани студенти и над 35 хиляди студенти със сключен договор за провеждане на практическо обучение. В топ 5 на висшите училища с най-много приключили практиканти са Софийският университет и Пловдивският университет с по над 2300, Университетът за национално и световно стопанство с 1900, Югозападният университет с 1800 и Великотърновският университет с 1645 приключили практиканти.

Петте професионални направления, в които има най-много успешно завършили своята практика студенти, са: "Икономика – 4693, "Право" – 2461, "Педагогика" – 2021, "Администрация и управление" – 1869, и "Медицина" – 1674 студенти. В топ 5 на обучаващите организации с най-много обучени практиканти най-напред се нарежда Българската академия на науките (БАН), която със своите институти, структурни звена и библиотеки е дала възможност на над 2000 студенти да проведат успешно своята практика. Следват я МБАЛ "Света Марина"ЕАД - гр. Варна – 444 студенти, УМБАЛ " Д-р Георги Странски"ЕАД - гр. Плевен – 370 студенти, Община Пловдив, Общинско предприятие "Туризъм" – 300 студенти, и Военномедицинската академия в София – 266 практиканти.

Чрез практиките в реална работна среда по време на обучението си във висшите училища студентите получават нови знания и умения по специалността, по която се обучават. Тези практически умения и компетентности им помагат при търсенето и намирането на работа след завършване на образованието. Това е и основната цел на проекта – да се увеличи практическата насоченост на висшето образование и да се засили гъвкавостта на завършващите висше образование спрямо динамиката на пазара на труда. Така се създават условия за изграждане на стабилни партньорства между образователните институции и работодателите, което е изключително важно за по-нататъшното развитие на икономиката на страната.

Проектът ще се изпълнява до месец септември 2018 година, като се очаква още 10 000 студенти да завършат своите практически обучения в реална работна среда. До участие в проекта се допускат всички действащи студенти, вписани в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от МОН. Желаещите да участват в проекта работодателски организации и студенти могат да се регистрират в информационната система на проекта на адрес: https://praktiki.mon.bg/sp/

За успешно приключило се счита практическото обучение, проведено в реална работна среда в рамките на 240 астрономически часа. След приключването на практиката на студента се изплаща стипендия в размер на 480 лв.

Водещи

Най-четени