Ще контролираме осъдените на пробация с електронни гривни 08.03 | 13:30

Като част от електронното наблюдение се включват и „гласово разпознаване“ и „устройство за персонална идентификация“

От Цанка Донкова

Ще контролираме осъдените на пробация с електронни гривни. До края на месеца ще се появят и първите гривни за проследяване. Мярката отдавна е въведена в Европа и САЩ. От 2009 г. бе включена и в нашия Закон за изпълнение на наказанията, но досега не е прилагана в България.

Министерството на правосъдието приключва проект за електронното наблюдение със средства от Норвежкия финансов механизъм, съобщава в. "Преса".

Промените в Правилника за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията, които разписват правилата за слагане и носене на гривните, вече са излезли и в "Държавен вестник".

Електронното наблюдение е само за осъдени на пробация, и то не във всички случаи. То ще се прилага за онези, на които съдът е определил мерките "задължителна регистрация" или "ограничение на придвижването". Другото задължително условие е осъдените да са дали изрично съгласие да влязат в тази система.

Като част от електронното наблюдение се включват и "гласово разпознаване" и "устройство за персонална идентификация", т.е. гривните. Така на осъдените ще се снема гласов отпечатък и ще бъдат проверявани по телефон, на който е монтирано специално устройство, вместо два пъти в седмицата да се регистрират в пробационните служби.

Гривни на глезените или на китките пък ще носят онези, на които им е забранено да посещават определени места или заведения, да напускат дома си вечер или да пътуват извън населеното си място.

По непотвърдена информация първоначално гривни ще има за около 180 осъдени.

Сигналите от електронното наблюдение ще отиват в специален контролен център. Ако се констатира нарушение то ще бъдат уведомявани пробационната служба и началникът на областния затвор.

Окръжният прокурор ще осъществява надзор за законност при изпълнението на мерките. Системата за електронно наблюдение ще се прилага от фирми, регистрирани в България, избрани по Закона за обществените поръчки.

В САЩ електронният мониторинг се ползва в 49 от 50-те щата на страната. Електронни гривни носят още осъдените в Швеция, Германия, Австрия.

Водещи

Най-четени