По-скъпо висше в половината университети наесен 25.04 | 13:35

Правителството утвърди таксите за държавните поръчки във ВУЗ-овете

От iNews.bg

Приблизително в половината държавни университети висшето образование ще поскъпне от тази есен. Това стана ясно след като правителството утвърди таксите за кандидатстване и обучение в държавните висши училища за учебната 2018/2019 година. Те са определени въз основа на предложенията на академичните ръководства на висшите училища. Като цяло без промяна остават таксите в 17 университета. В 16 се увеличават, а в един, в зависимост от специалностите, има както поскъпване, така и поевтиняване.

Намаление на такси за студенти се регистрира единствено при СУ "Св. Климент Охридски". Те са с най-големи стойности при специалностите от професионално направление "Физически науки" и за специалността "Ядрена химия". В редовна форма на обучение годишните такси са 200 лв. (при 750 лв. за настоящата учебна година), а в задочна форма на обучение са 100 лева (при 300 лева за тази година). СУ "Св. Кл. Охридски" обаче увеличава таксите за новоприети студенти в професионалните направления "Администрация и управление", "Право", "Психология", и "Филология". Увеличението за редовната форма на обучение е в границите 40-61 лв., а за задочна форма – 100-160 лв. Единствено в професионално направление "Социални дейности" се отчита по-голямо увеличение в задочната форма – 300 лв.

Без промяна остават таксите за студенти в 17 държавни висши училища – Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, ШУ "Епископ Константин Преславски", ТУ – София, ТУ – Варна, УАСГ – София, МГУ – София, ЛТУ – София, МУ – София, МУ – Варна, УНСС, Икономически университет – Варна, НМА "Проф. Панчо Владигеров", НАТФИЗ "Кр. Сарафов", АМТИ – Пловдив, НСА, ВСУ "Л. Каравелов” и УниБИТ.

В 16 висши училища се увеличават таксите за обучение в някои професионални направления средно с 11,7 на сто. В ПУ "Паисий Хилендарски" се увеличават таксите с по 40 лв. във всички професионални направления, с изключение на тези в "Администрация и управление", "Туризъм", "Икономика" и направленията от природните науки, математика и информатика, както и техническите науки. Във ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий” увеличението е с 50 лв. само за новоприети студенти в професионално направление "Педагогика" – редовна и задочна форма. В техническите университети увеличение има в Габрово – от 100 лв. до 240 лв. в редовна форма и до 30 лв. в задочна форма, а студентите в ХТМУ – София, ще плащат 50 лв. повече във всички професионални направления.

В медицинските университети повишение на таксите има в Пловдив и в Плевен. За първия университет таксите се повишават с 250 лв. в направленията "Медицина", "Фармация" и "Стоматология" – за І курс редовна форма на обучение. При втория университет се наблюдава увеличение от 50 лв. до 100 лв. в различните професионални направления.

От 6% до 8% е увеличението на таксите за всички специалности в РУ "Ангел Кънчев", с изключение на тези от социалните, стопански и правни науки. Увеличението в ЮЗУ "Неофит Рилски" е от 11 до 24 процента. При сравнителния анализ на досегашните такси и предложенията на висшите училища за новата учебна година е установено, че при девет държавни висши училища размерът на таксите за обучение на докторанти се увеличава средно с 13,1% (от 20 лв. до 300 лева). При 24 държавни висши училища и БАН няма промяна в размера на таксите за обучение на докторантите.

Водещи

Най-четени