Ще си разменяме затворници с Казахстан 24.10 | 15:04

Договор за трансфер на осъдени лица ще подпишат двете държави

От iNews.bg

Министерският съвет прие решение, с което одобрява проекта на Договор за трансфер на осъдени лица между Република България и Република Казахстан като основа за водене на преговори и упълномощава министъра на правосъдието да проведе преговорите и подпише договора от името на България, при условие на последваща ратификация.

Провеждането на преговорите и сключването на договора е обусловено от разбирането, че за постигане целите на наказанието е необходимо да се даде възможност лицата, осъдени на лишаване от свобода, да изтърпяват наказанието в държавата им по произход, като по този начин се постига по-ефективно превъзпитание и социална рехабилитация на лишените от свобода.

Договорът посочва централните органи, условията и процедурите по трансфера, включително необходимите документи, съгласията на осъдилата и изпълняващата държава, както и на осъденото лице, отказа от трансфер, въпросите за изпълнението на наказанието в изпълняващата държава, амнистията, помилването, както и въпроси относно действието на договора. Одобреният от Министерския съвет проект на договор съответства напълно на международните стандарти в областта на трансфера на осъдени лица.

Водещи

Най-четени