И президентът поиска по-високо качество от строителите 12.12 | 17:58

Доверието на обществото не се печели с протести и декларации, а с прозрачност, каза той

От iNews.bg

Ако има наистина силна консолидираност в бранша, тя трябва да изведе отношенията с възложителя на едно много принципно и прозрачно ниво. Това заяви днес президентът Румен Радев на среща на «Дондуков» 2 с представители на Камарата на строителите в България по повод провеждащите се протести на строителни компании в София. Държавният глава подчерта, че строителството е изключително важно и от качеството на сградите и пътищата и начина, по който са направени, може да се съдии за нивото на държавата и културата на нацията.

«Вие имате моята подкрепа, но очаквам да бъдете по-смели в защита на интересите на строителите. Знам, че е трудно и че всеки разчита на поръчката, защото иначе няма да ви има, само че всеки компромис, ако правите такъв, е в ущърб на обществото», заяви Румен Радев. Президентът призова за проблемите в строителния бранш да се говори открито и Камарата на строителите да отстоява доброто име на бранша – при провеждане на обществените поръчки, по време на изпълнението, до предаването на готовите обекти. По думите му не трябва да има среда, в която българският строител е поставен на колене и ситуации, при които на практика се строи на «остатъчна стойност». Необходими са стандарт за ценообразуване и ясни процедури, които гарантират, че когато се сключи договор и има разплащане, вложените пари са осигурили необходимото качество и безопасност, подчерта държавният глава. Той добави, че изключително важна е ролята на изпълнителната власт като организатор на тези процеси и на ръководителите на големите строителни фирми, които печелят обществените поръчки.

Румен Радев заяви, че за да се решат по най-добрия начин проблемите в строителния бранш, обществото трябва да е наясно, че има три важни участника в строителството: първият – изпълнителната и местната власт в ролята на възложител. Вторият – собствениците и ръководствата на крупните строителни фирми. И третият – подизпълнителите - средни, малки, и хилядите работници строители, които изкарват прехраната си. «Категорично заявявам, че работниците могат да разчитат на моята безрезервна подкрепа и заслужават, както и вие го споменавате, и по-добро заплащане, и по-добри условия на труд и предвидимост в своята дейност», посочи президентът.

Държавният глава подчерта, че от своя страна българските граждани очакват да пътуват безопасно по сигурни пътища, които да не се ремонтират веднага след въвеждане в експлоатация, да не се срамуват от изгледа на населеното място, в което живеят. «Моето доверие и доверието на обществото няма да бъде спечелено с протести, декларации и пресконференции, а с качество и прозрачност. Това за мен означава да има целесъобразни и с голяма обществена значимост проекти, да има прозрачни и честни обществени поръчки, да има такива условия, че всеки лев да отива по предназначение. Контролът да бъде принципен, всеобхватен и безкомпромисен», посочи президентът.

Представителите на Камарата на строителите запознаха държавния глава с проблемите, пред които е изправен секторът в България, както и за провежданите разговори с политическите сили. Те подчертаха, че отговорността за допусканите грешки не е обща за бранша и този, който нарушава принципите и правилата, трябва да понесе своята отговорност и това следва да е валидно както за изпълнителите, така и за възложителите и упражняващите контрол институции. Строителите бяха категорични, че очакват да не работят в среда, в която всичко се обобщава и отговорността се размива.

Те информираха за предприетите действия за подобряване на нормативната база и въвеждането на повече прозрачност в сектора и посочиха, че в страната  функционират 20 000 фирми в строителния бранш, като само 5 000 от тях са вписани в Камарата. Отбелязан беше растящият дефицит на квалифицирани кадри в строителството, както и нуждата от съвместни действия с институциите за по-бързото възстановяване на професионалното обучение.

Държавният глава благодари на строителните компании, участвали във възстановителни дейности в населените места в България, засегнати от природни бедствия и аварии през последните години, както и за тяхната съпричастност към социално-значими за обществото каузи. Румен Радев изрази и готовността на президентската институция да подкрепи, в рамките на своите правомощия, добрите идеи за развитие на строителния сектор в България.

Водещи

Най-четени