С 3.5 млн. лв. държавата ще отваря работни места за хора с увреждания 05.02 | 14:37

До 10 000 лв. може да вземе работодател, с които да осигури достъп до работно място за такъв човек

От iNews.bg

С 3.5 млн. ще се финансират през тази година проекти на работодатели за разкриване на нови работни места и подобряване на условията на труд за хора с трайни увреждания в трудоспособна възраст, съобщава БНР. Средствата са осигурени по Националната програма за заетост на хора с увреждания, кандидатства се пред Агенцията за хора с увреждания.

До 10 000 лева може да получи работодател, за да осигури достъп до работно място на човек с увреждане. Същата сума ще се дава и за приспособяване на съществуващи работни места и оборудване на нови. За квалификация и преквалификация на един работник с увреждане могат да се получат до 1000 лева. 

Срокът за кандидатстване е 15-и април, а до 25-и февруари Агенцията за хора с увреждания ще приема предложения за стартиране на самостоятелен бизнес от хора с увреждания, за което могат да се предоставят 20 000 лева. Те ще са за инвестиционни разходи, строително-ремонтни работи, оборудване на работни места, обучение на персонал, покриване на стартовия капитал. 

Кандидатите трябва да са с 50 и над 50% намалена трудоспособност, да не са собственици или съдружници в друга фирма. Агенцията за хората с увреждания обявява и конкурс за финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена заетост. Във всеки такъв трябва да се осигурят условия за трудови умения и навици на минимум 15 лица с множество трайни увреждания.

Водещи

Най-четени