"Синият език" завладява и Варна 11.08 | 13:38

Забранява се свободното движение на преживни животни

От Теодора Кокаланова

Забранява се свободното движение на преживни животни на територията на цялата община Варна във връзка с болестта "син език", съобщиха от пресцентъра на общината. Според епизоотичната обстановка в страната са взети мерки за недопускане на нейното разпространение. 

Мерките предвиждат забрана на организирането на пазари, изложби и свободното движение на едри и дребни преживни животни на цялата територия на община Варна. 

Собствениците на животновъдни обекти, отглеждащи преживни животни, трябва да извършат дезинсекция около помещенията където се отглеждат животните, местата където се съхранява тора и местата за водопой.

С цел опазване на пчелините от отравяне на пчелите с препарати при извършване на дезинсекция на територията на населените места, е необходимо да се уведомяват собствениците на пчелини за предприемане на мерки за защита.

До 29 август ще се организира и извърши преброяване на обектите, в които се отглеждат едри и дребни преживни животни. Изготвените списъци ще се изпратят в ОДБХ-Варна и копие от тях до община Варна на председателя на Постоянната епизоотична комисия. 

Водещи

Най-четени