19 млн. лева ще струва разширяването на ВиК мрежата в "Сарафово" 23.10 | 14:25

По план доизграждането трябва да бъде завършено до средата на 2014 година

От Ивайло Ачев

Договорът за доизграждане на ВиК мрежата в кв. "Сарафово" в град Бургас е вече факт. Проектът е на стойност 19 млн. лева и се финансира по Оперативна програма "Околна среда", съобщават от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

По план доизграждането трябва да бъде завършено до средата на 2014 година. Строителството ще бъде в интензивно развиващата се жилищна територия на "Сарафово", където през последните години се наблюдава засилен инвеститорски интерес. Предвижда се изграждане на 16 км. нова ВиК мрежа и рехабилитация на 2 км. водопровод и канализация в 13-те жилищни квартала в местностите "Манафхенде” и "Манастирското”.

Проектът предвижда, ако в процеса на проектиране се докаже, че пречиствателната станция в Поморие не може да поеме допълнителното натоварване от новоизградената мрежа, да се построи и локална пречиствателна станция в "Сарафово". С реализацията на проекта ще се гарантира опазването на Черноморското крайбрежие в района на Бургаския залив.

Договорът за изграждане на ВиК мрежата в "Сарафово" е дванадесетият договор, сключен по комбинираната процедура на ОПОС за подготовка на проекти и строителство. Останалите общини с подписани договори са Радомир, Левски, Разлог, Чирпан, Айтос, Дряново, Попово, Елин Пелин, Смолян, Пазарджик и Разград.

Водещи

Най-четени