41 млн. лв. за доизграждане на ВиК мрежата в Смолян 19.07 | 15:03

Ще се изграждат и рехабилитират 25 км канализация и 15 км водопровод

От Андриян Георгиев

Днес беше подписан договорът за доизграждане на ВиК мрежата в гр. Смолян, съобщават от пресслужбата на екоминистерството.

Проектът се финансира със средства от Оперативна програма "Околна среда”.

Инвестицията е на стойност 41 млн. лв., от които 33 млн. лв. са от Кохезионния фонд на Европейския съюз, а останалите - от държавния бюджет.

Предвижда се изграждане или рехабилитация на 25 км канализация и 15 км водопровод в кварталите "Каптажа”, "Смолян”, "Райково” и "Устово”.

По проекта ще се осигури и третичното пречистване на отпадните води (с отстраняване на фосфора) в градската пречиствателна станция, изградена по програма ИСПА.

Основният резултат от инвестицията ще бъде осигуряването на качествено водоснабдяване и отвеждане на отпадните води на над 17 хил. жители от четирите квартала.

Така в края на 2014 г. ще се постигне 95% изграденост на ВиК мрежата в Смолян и пълно пречистване на водите, оттичащи се в река Черна.

Водещи

Най-четени