Нови минимални осигурителни прагове в туристическия бранш 20.10 | 14:14

За ръководители минималните одигурителни доход за 2012 г. стават 860 лв.

От Кремена Бедерева

Туристическият бранш договори нови минимални осигурителни прагове.

Споразумението е подписано от Българската туристическа камара (член на БСК), от Синдиката на туризма в България - КНСБ, Независимата синдикална федерация на търговията, кооперациите, туризма, кредита и общественото обслужване - КНСБ и Националната федерация "Търговия, услуги, контролни органи и туризъм" - КТ "Подкрепа", съобщиха от Българската стопанска камара.

Новите договорени минимални осигурителни доходи по квалификационни групи професии за 2012 г. в бранш "Туризъм" са следните - за ръководители 860 лв.; специалисти 780 лв.; техници и други приложни специалисти 590 лв.; помощен административен персонал 470 лв.; персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната 430 лв.; квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии 510 лв.; машинни оператори и монтажници 510 лв.; професии, неизискващи специална квалификация 380 лв.

Водещи

Най-четени