Правителството одобри създаването на Енергиен борд 27.08 | 12:43

Вицепремиерът Екатерина Захариева става председател на борда

От Георги Велев

Правителството одобри създаването на Енергиен борд като постоянно действащ консултативен орган на Министерския съвет. Бордът ще решава важни и обществено значими въпроси в областта на енергетиката.

Структурата се създава в изпълнение на приоритетите на служебния кабинет за продължаване на работата по реформите в енергийния сектор. Целта е да се повиши прозрачността, диалогът и пазарната ефективност с оглед преодоляването на затрудненията в българската енергетика.

Енергийният борд ще извършва анализ на състоянието на сектор "Енергетика" и ще определя причините, водещи до нестабилност на енергийната система. Също така ще определя принципите и насоките за устойчиво управление на сектора.

Други задачи на Борда са да обсъжда и предлага мерки за решаване на установени проблеми с цел стабилизиране на енергийната система. Той ще дава и становища относно дейностите и мерките, предприемани от държавните органи и организации в областта на енергетиката.

Консултативният орган ще може да отправя предложения за изменения и допълнения на нормативната уредба, както и да обсъжда и дава становища по предложенията за стратегии в енергийния сектор.
Председател на Енергийния борд ще бъде вицепремиерът по икономическата политика, а заместник-председател – министърът на икономиката и енергетиката.

Членове на Борда ще бъдат заместник-министри на икономиката и енергетиката и на труда и социалната политика, председателят на ДКЕВР и по един представител на Българска фотоволтаична асоциация, Асоциацията на водните централи, Българската ветроенергийна асоциация, БЕХ, НЕК, "Енергиен системен оператор”, ТЕЦ "AES ЗС Марица Изток 1”, ТЕЦ "Контур Глобал Марица Изток 3”, Асоциацията на топлофикационните дружества в България, ТЕЦ – заводски централи, Асоциацията на търговците на електрическа енергия.

От газовия сектор участници ще бъдат Българската петролна и газова асоциация, Българската асоциация природен газ. В борда ще участват и представители на трите електроразпределителни дружества у нас – ЧЕЗ, ЕВН и Енерго-Про. Членове на борда ще има и от Българската национална асоциация на потребителите, Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори, Асоциацията на банките в България, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската търговско-промишлена палата, Българската стопанска камара, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Българската минно-геоложка камара, НСФЕБ – КНСБ, ФСО ФЕ – Подкрепа.

Енергийният борд може да привлича за участие в заседанията представители и на други държавни органи, институции, международни организации и търговски дружества от сектор "Енергетика", както и експерти в тази област.

Водещи

Най-четени