Актуализацията на държавния бюджет мина на първо четене 18.11 | 17:51

Парламентът одобри рекордния дефицит в размер на 3,7%

От Мария Стоянова

Народното събрание прие на първо четене законопроекта за актуализация на държавния бюджет за 2014 г. Депутатите гласуваха със 123 гласа "за", 42- "против" и 41 гласа "въздържали се".

Законопроектът предвижда рекорден дефицит в размер на 3,7%. В проекта особено внимание е обърнато на необходимостта от допълнителни средства за бюджета на вътрешното министерство.

По-голямата част от тези пари ще бъдат използвани за изплащане на заплати на служителите към ведомството. Според изчисленията необходимите допълнителни средства възлизат на 125,7 млн. лв. От тях 110 млн. лв. са за трудови възнаграждения на персонала, а 15,7 млн. лв. - за издръжка на системата на МВР за 2014 година.

Заедно с това трябва да бъдат осигурени 50 млн. лв.за социални плащания. 36 млн. лв. от тях са за помощи за домакинствата, както и за програми за заетост и за гарантиране изплащане на социалните помощи в системата на социално подпомагане.Останалите 14 млн. лв. за издръжка на дейностите по изпълнение на основните функции на социалния министър.

По-рано депутатите приеха на първо четене и законопроектът за актуализация на бюджета на Здравната каса, според който НЗОК ще получи допълнително 100 млн. лева. От тях 25 млн. лв. ще бъдат за здравноосигурителни плащания, здравноосигурителни продукти за домашно лечение и диетични храни за специализирани медицински цели.

За здравноосигурителни плащания за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ, са предвидени 10 млн. лв. Други 15 млн. лв. ще отидат за лекарствена терапия при злокачествени образувания. Най-много пък ще отидат за здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ - 50 млн. лв.

Водещи

Най-четени