Антимонополът ще разглежда отново сделката на Еврохолд за ЧЕЗ 31.08 | 14:40

В рамките на 30 дни всички заинтересовани могат да представят своите становища пред КЗК

От iNews.bg

Комисията за защита на конкуренцията образува производство по преписка № КЗК/564/2020 г., на основание Решение № 751/22.07.2020 г. на Административен Съд София Област, тричленен състав, с което преписка №КЗК-822/2019г. е върната на Комисията за продължаване на производството от фазата на постановяване на Решение №1095/10.10.2019 г. на КЗК.

Следвайки задължителните указания на ВАС, Комисията започва задълбочено проучване на намерението на "Еврохолд България" АД да придобие непряк едноличен контрол върху предприятията на ЧЕЗ в България.  

На основание чл. 83, ал. 2 от ЗЗК, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение за започване на задълбочено проучване, всяко заинтересовано лице може да представи в КЗК информация или становище относно ефекта на концентрацията върху конкуренцията на съответния пазар.

Водещи

Най-четени