Представители от 75 страни обсъждат у нас проблемите на СПИН 11.12 | 12:36

България е домакин като страна модел за добри практики по превенция и лечение

От Силвия Стоядинова

От 13 до 15 декември тази година България ще бъде домакин 22-рото заседание на Борда на Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.

Участие в него ще вземат над 300 представители от 75 страни, съобщават от Министерството на здравеопазването.

България беше избрана за домакин на това събитие като страна модел от региона на Източна Европа и Централна Азия, въвела добри международни политики и практики за превенция, лечение, грижи и подкрепа в областта на СПИН и туберкулоза.

Високата оценка е получена както от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, така също и от редица международни организации и страни донори.

На форума ще бъдат взети решения за проектните предложения, подадени на 10-ти кръг за финансиране от Фонда и ще се обсъдят рамките и условията за следващия 11-ти кръг на финансиране.

Ще бъдат обсъдени теми, свързани с набирането на средства от Глобалния фонд, процеса по създаване на обединена платформа за финансиране на здравните системи съвместно с други световни донори, както и провеждането на реформи в управлението на процесите в Глобалния фонд.

Един от акцентите на тази среща е дискусията относно критериите, според които се определя кои страни и при какви условия могат да кандидатстват за финансиране от Глобалния фонд.

Настоящите критерии за кандидатстване за финансиране се определят въз основа на класификацията на Световна банка за брутния национален доход на страните и класификациите на Обединената програма на ООН за ХИВ/СПИН (UNAIDS) и Световната здравна организация за вида на епидемията от ХИВ, туберкулоза или малария.

При настоящите критерии, много от страните с висок среден доход нямат право или имат много ограничени възможности за кандидатстване за финансиране от Глобалния фонд.

В региона на Източна Европа и Централна Азия, страните, които не могат да кандидатстват за финансиране от 2009 г. включват Румъния, Русия (за програми за ХИВ), Турция, Естония и Хърватска.

От 2010 г. към тези страни се прибавят и Беларус и Казахстан, които не могат да кандидатстват с програми за туберкулоза, и България, Сърбия и Черна гора, които не могат да кандидатстват за програми за всички заболявания.

Според критериите, правителствата в страните, които са определени като икономики с висок среден доход и висок доход, трябва да отделят национални средства, за да покрият нуждите на хората, засегнати от заболяванията и дейностите за превенция, лечение, грижи и подкрепа.

Водещи

Най-четени