Евроексперти ще намаляват течове по ВиК мрежата ни 21.12 | 14:56

Служители от ЕИБ ще подпомагат и изпълнението на жп проекти

От Десислава Маданска

Реформите в секторите "Транспорт" и "Околна среда" ще бъдат подпомагани и през следващата година от експерти от Европейската инвестиционна банка. С плана се продължават мерките, започнали през 2013 г.

Предвижда се да бъде оказана техническа помощ за оптимизиране на водопреносната мрежа с цел намаляване на загубите на вода и при подготовката на план за намаляване на течовете във ВиК мрежата.

Плановете са финансовата институция да продължи да подпомага тарифната политика за достъп и използване на железопътната инфраструктура и за укрепване на административния капацитет на Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти”. Също така в обсега на евроекспертите ще е и изпълнението на жп проекти, както и за приключване на проектите, генериращи приходи.

Водещи

Най-четени