Българската икономика нараснала в края на 2020-а, но за цялата година има спад 16.02 | 17:30

С 2.1% повче БВП се отчита за четвъртото тримесечие спрямо третото, но за 12-те месеца сме на минус

От iNews.bg

През четвъртото тримесечие на 2020 г. брутният вътрешен продукт (БВП) намалява с 3.8% спрямо съответното тримесечие на предходната година и нараства с 2.1% спрямо третото тримесечие на 2020 г. според сезонно изгладените данни.

Според експресните оценки на НСИ за четвъртото тримесечие на 2020 г. БВП в номинално изражение достига 32.077 млрд. лева.

Реализираната добавена стойност през четвъртото тримесечие на 2020 г. е 27.778 млрд. лeвa. По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление с 80.4%, което в стойностно изражение възлиза на 25.796 млрд. лева. През четвъртото тримесечие на

2020 г. бруто капиталообразуването е 6.993 млрд. лв. и заема 21.8% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно.

През четвъртото спрямо третото тримесечие на 2020 г. БВП по сезонно изгладени данни нараства с 2.1%. За същия период брутната добавена стойност нараства с 1.5%.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през четвъртото тримесечие на 2020 г. основната причина за регистрирания икономически ръст по сезонно изгладени данни спрямо третото тримесечие е увеличението на износа на стоки и услуги с 11.3%.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. БВП по сезонно изгладени данни намалява с 3.8% спрямо същото тримесечие на предходната година. Брутната добавена стойност намалява също с 3.8%.

Крайното потребление регистрира спад от 5.7%, а бруто образуването на основен капитал намалява със 7.9% през четвъртото тримесечие на 2020 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни. Износът на стоки и услуги намалява с 11.2%, а вносът на стоки и услуги - с 3.9%.

Водещи

Най-четени