Привлякохме над 907 млн. евро чужди инвестици за 6 месеца 17.09 | 17:15

Българските предприятия са вложили зад граница 12 пъти по-малко от миналата година

От Кристиан Костурков

Преките чуждестранни инвестиции у нас за първото шестмесечие на 2015 г. възлизат на 907.3 млн. евро. Това сочат предварителните данни на Българската народна банка (БНБ). Това представлява увеличение с 41.5 млн. лв. или с 4.8% спрямо периода януари-юни 2014 г., когато сумата е била 856.8 млн. евро. В същото време вложените в България през първото полугодие на т.г. средства от чужбина представляват 2.1% от БВП на страната ни.

Лидер по инвестиции у нас през разглеждания период е Холандия с 620.2 млн. евро. На второ място се нарежда Австрия със 144.9 млн. евро. Трета е Норвегия с 87.8 млн. евро, а след тях се нареждат Франция с 62.4 млн. евро, Белгия – 55.1 млн. евро и Италия – 54.5 млн. евро.

Най-голяма част от преките чуждестранни инвестиции през изминалото полугодие се падат на дълговите инструменти – 594.3 млн. евро. На второ място са инвестициите в дялов капитал, които възлизат на 219.1 млн. евро, а след това е реинвестирането на печалба – 93.9 млн. евро.

В същото време през разглеждания период преките български инвестиции в чужбина възлизат на 28.3 млн. евро. Което представлява намаление от над 12 пъти спрямо първото шестмесечие на 2014 г. Тогава нашите капиталовложения зад граница са възлизали на 349.5 млн. евро, показват още предварителните данни на БНБ.

Водещи

Най-четени