Асоциацията на фитнесите също поиска държавата да помогне на бизнеса им 30.11 | 14:56

Шефийлдският университет доказа, че спортните зали не са рискови за COVID-19, се казва в позицията на БАЗФ

От iNews.bg

Българска асоциация за здраве и фитнес /БАЗФ/ настоява държавата да поеме част от икономическата и социална тежест предизвикана в сектор здраве и спорт от строгите мерки за ограничаване. Това се казва в декларация на БАЗФ, изпратена до БГНЕС.

"Във връзка със създалата се ситуация на повторно затваряне на фитнес центровете и залите за групови занимания към тях, както и във връзка с изявленията на НОЩ, БАЗФ декларира:

Остро се противопоставя на:

1. Насаждане на мнение и страх сред населението, че спортните, фитнес, танцувални зали, зали за бойни спортове, групови занимания, басейни и други са рискови места за широко разпространение на COVID. Това е опровергано с научни изследвания, последното от които е изследването на Шефилдски университет.

2. Отнемане на основното човешко право на всеки гражданин да се грижи за профилактика на здравето си чрез физическа активност в специално пригодени за това места, каквито са залите в сектора здраве и фитнес и каквито са препоръките и на СЗО:

3. Удължаване срокът на lockdown за спортните, фитнес, танцувални, зали за бойни спортове и групови занимания, след 21.12.2020 г.

Българска асоциация за здраве и фитнес настоява за:

Поемане от държавата на част от икономическата и социална тежест предизвикана в сектор здраве и спорт, произтекло от административната забрана за упражняване на търговска дейност, както следва:

1. Покриване на 60% от декларираните приходи от оперативна дейност, през съответните месеци на 2019 г., за периода на забрана за осъществяване на дейността през 2020г.

2. Задължително разширение на допустими за финансиране по програмите 60/40, 80/20 работници и служители, включително на новоназначени такива, за икономическите сектори, пряко цитирани в заповедите на МЗ за прекратяване на дейност, във връзка с епидемиологичната обстановка.

3. Административно разпореждане на централната администрация до местните администрации за преизчисляване такса битови отпадъци, недължима пропорционално за времето на административна забрана за упражняване на дейността, с влязло в сила решение на МС или МЗ.

Ето защо секторът е от решаващо значение за възстановяване здравето на нацията след извънредното положение и недопускане претоварване на здравната система. С нашите възможности можем да вдигнем на крак най-важния ресурс – хората!

Не на последно място, в отрасъла са заети и осигурени голям брой квалифицирани специалисти – персонални фитнес треньори, фитнес инструктори, треньори по различни видове спорт и спортни дисциплини, рецепционисти, маркетинг, IT и др. специалисти.

Във връзка с гореизложеното и с грижа за цялостното благосъстояние на нацията, членовете на БАЗФ са готови час по-скоро, съблюдавайки всички хигиенни изисквания, да отворят обектите си за редовна физическа активност на българските граждани, за да осъществят по този начин необходимата превенция, да подпомогнат възстановяването на здравето, устойчивостта и работоспособността на хората, както и директно и индиректно да способстват за възстановяването на икономиката и преодоляване последствията от пандемията.

За да бъде двигателната активност още по-масова, БАЗФ призовава своите членове да осигуряват според възможностите си безплатен достъп до обектите си при ред и условия, зависещи от конкретния обект", се казва в декларацията.

Водещи

Най-четени