Привличаме беларуски фирми за икономически партньори 06.02 | 14:28

Сред приоритетите са енергетиката, туризма, високите технологии

От Десислава Маданска

България и Беларус търсят форми на партньорство в икономиката. Това заяви зам.-министърът на икономиката Красин Димитров при откриването на четвъртата сесия за търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество между двете страни.

По думите му Беларус е един от важните икономически партньори на България и между нашите страни съществуват традиционно добри делови контакти, но има все още много неизползвани възможности за тяхното разширяване. Той отчете, че тенденцията за снижаване на взаимния стокообмен е спряна, макар че обемът все още е на твърде ниско ниво.

Димитров припомни, че за първите 11 месеца на 2013 г. стокообменът между България и Беларус е нараснал едва с 1,4% и е възлизал на около 62,3 млн. щатски долара, което далеч не съответства на потенциала им.

Той отбеляза, че българското правителство работи активно за създаване на добър бизнес климат и за привличане на повече чужди инвестиции, като облекчава административните процедури, разрешителните, лицензионните и визовите режими, съкращава данъчните ставки и либерализира външнотърговските и митническите отношения.

Сред приоритетите за страната той посочи енергетиката, туризма, високите технологии, селското стопанство, инфраструктурните проекти и др.

Като много успешен пример за добро партньорство зам.-министърът посочи сферата на туризма. За първите 11 месеца на 2013 г. броят на туристите от Беларус, посетили България, се е увеличил с близо 60% в сравнение със същия период на 2012 г.

Паралелно с работата на комисията в София бе открит и съвместен бизнес форум, организиран от МИЕ и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия със съдействието на Националния център за маркетинг и конюнктура на цените на Беларус. В дискусиите участват близо 75 бизнес организации от двете страни предимно от промишлеността, туризма и услугите.

В първия ден на сесията двете страни подписаха спогодба между Държавната агенция за метрологичен и технически надзор на България и Държавния комитет по стандартизация на Република Беларус. Документът ще стимулира обмена на информация и сътрудничеството в оценяването на съответствието стоки и услуги и хармонизирането на техническото законодателство.  

Водещи

Най-четени